Tentukan persamaan garis yang melalui titik (7, 2) dan sejajar dengan garis yang melalui titik (2, 4 ) dan titik (3, 9)!

Pertanyaan: Tentukan persamaan garis yang melalui titik (7, 2) dan sejajar dengan garis yang melalui titik (2, 4 ) dan titik (3, 9)!

Jawaban:

Diketahui: Titik (7, 2) dan m1 = 9-43-2 = 5

Karena kedua garis sejajar maka m1 = m2 berarti m2 = 5

Ditanyakan : Persamaan garis

Penyelesaian y – y1 = m2 (x – x1) y – 2 = 5 (x – 7) y – 2 = 5x – 35 y = 5x – 35 + 2 y = 5x – 33

Jadi persamaan garisnya adalah y = 5x – 33

Baca juga:  Mbah Sastra duwe pekarangan kang amba banget, dhewekke seneng ngingu kewan, akeh maneka warna kewan kang ana ing pekarangan kayata : sapi, wedhus, kebo, pitik, kelinci, bebek, menthog. Manut teks ing dhuwur tembung kang nganggo swara miring yaiku ….