Telaga Sarangan iku dununge ing sakulone kutha Magetan, kurang luwih 16 km saka kutha. Tembung kurang luwih yen karunut miturut macane nggunakake swara ….

Telaga Sarangan iku dununge ing sakulone kutha Magetan, kurang luwih 16 km saka kutha.

Tembung kurang luwih yen karunut miturut macane nggunakake swara ….

A. U jejeg, A jejeg, U jejeg, I miring

B. U jejeg, A miring, U jejeg, I jejeg

C. U miring, A miring, U jejeg, I jejeg

D. U miring, A jejeg, U jejeg, I miring

Jawaban: A. U jejeg, A jejeg, U jejeg, I miring

Baca juga:  Yang bukan merupakan tahapan dari proses pemasaran adalah....