Tanah yang sangat subur dan umumnya berwarna hitam adalah tanah ….

Tanah yang sangat subur dan umumnya berwarna hitam adalah tanah ….

a. Laterit
b. Humus
c. Litosol
d. Organosol
e. Alluvial

Jawaban: b. Humus

Baca juga:  Adikku nggawa buku Basa Jawa kanggo sinau Ukara kasebut ing dhuwur nggunakake katerangan ….