Tag Archives: Syajaah

Apa itu Syajaah?

Syajaah merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia keagamaan Islam, yang merujuk pada suatu rantai sanad atau silsilah guru dan murid dalam menurunkan ilmu agama. Dalam Islam, syajaah sangat penting untuk menjaga kedalaman dan keaslian …

Read More »