Tag Archives: Manfaat Zakat

Singkatnya, Apa itu Zakat Mal?

Zakat mal adalah zakat yang diberikan atas harta kekayaan seseorang yang telah mencapai nisab atau batas minimum yang ditentukan oleh syariat Islam. Zakat mal menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab …

Read More »

Singkatnya, Apa itu Zakat Mal?

Zakat mal adalah zakat yang diberikan atas harta kekayaan seseorang yang telah mencapai nisab atau batas minimum yang ditentukan oleh syariat Islam. Zakat mal menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab …

Read More »