Suatu tes yang bertujuan untuk mengukur kesanggupan atau bakat calon karyawan/tenaga kerja adalah….

Pertanyaan: Suatu tes yang bertujuan untuk mengukur kesanggupan atau bakat calon karyawan/tenaga kerja adalah….

A. Achivement tes
B. Aptitute test
C. Intelegence test
D. Interview test
E.  Personality test

Jawaban : D. Interview test

Baca juga:  Ana ing papan wisata Jatim Park iku bisa ditemokake maneka warna wahana kanggo dolanan, kayata : kreta kelinci, bom-bom car, tornado, labirin lan sapanunggalane kang bisa gawe para wisatawan iku kasengsem marang papan panggonan kasebut. Paragraf ing dhuwur kalebu struktur teks deskripsi yaiku ….