Suatu fungsi dinyatakan dengan rumus f(x) = ax + b. Jika f(2) = -3 dan f(-3) = 7, tentukan nilai a dan b!

Pertanyaan: Suatu fungsi dinyatakan dengan rumus f(x) = ax + b. Jika f(2) = -3 dan f(-3) = 7, tentukan nilai a dan b!

Jawaban:

2a + b = -3 -3a + b = 7 ––––––––– – 5a = -10 a = -2

a=-2 disubstitusikan ke persamaan 2a + b = -3, sehingga menjadi: 2.-2 + b = -3 -4 + b = -3 b = 1 Jadi, nilai a = -2 dan b = 1.

Baca juga:  Berapakah kandungan gizi protein pada daging sapi....