Sawise lulus saka STOVIA, Dr Soetomo banjur nerusake perjuwangane ing Kutha Surabaya. Liwat organisasi Budi Utomo. Dr. Soetomo uga ngedegake organisasi putri Mardika, yaiku sawijine organisasi kewanitaan kang nerbitake ariwarti Darma Kandha, sawijining surat kabar kang digunakake kanggo propaganda merjuwangake kamardikan. Teks kasebut ing dhuwur kalebu struktur bageyan ….

Sawise lulus saka STOVIA, Dr Soetomo banjur nerusake perjuwangane ing Kutha Surabaya. Liwat organisasi Budi Utomo. Dr. Soetomo uga ngedegake organisasi putri Mardika, yaiku sawijine organisasi kewanitaan kang nerbitake ariwarti Darma Kandha, sawijining surat kabar kang digunakake kanggo propaganda merjuwangake kamardikan.

Teks kasebut ing dhuwur kalebu struktur bageyan ….

A. Surasa

B. Wasana

C. Pambuka

D. Idhentifikasi

Jawaban: A. Surasa

Baca juga:  Peristiwa perembasan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah disebut ....