Para pangunjung yen kepengin lunga menyang Sendang Biru bisa nganggo kendaraan pribadi utawa kendaraan umum. Saka ukara ing ndhuwur, kang kalebu tembung ancer-ancer yaiku tembung ….

Para pangunjung yen kepengin lunga menyang Sendang Biru bisa nganggo kendaraan pribadi utawa kendaraan umum.

Saka ukara ing ndhuwur, kang kalebu tembung ancer-ancer yaiku tembung ….

A. Menyang

B. Sendhang biru

C. Para pengunjung

D. Kendaraan umum

Jawaban: A. Menyang

Baca juga:  Faktor utama yang memengaruhi proses siklus hidrologi adalah ....