Minangka salah sawijining papan wisata ing Jawa Wetan, dumunung ing kutha Blitar kalebu wisata budaya / cagar budaya. Manggon ana ing sangisore Gunung Kelud. Ing sakupenge tinemu reca ( arca ) peninggalan saka kerajaan Kediri. Wisata ing dhuwur nyritakake ….

Minangka salah sawijining papan wisata ing Jawa Wetan, dumunung ing kutha Blitar kalebu wisata budaya / cagar budaya. Manggon ana ing sangisore Gunung Kelud. Ing sakupenge tinemu reca ( arca ) peninggalan saka kerajaan Kediri.

Wisata ing dhuwur nyritakake ….

A. Pesisir Ngliyep

B. Kampung Coklat

C. Candi Penataran

D. Pesarean Bung karno

Jawaban: C. Candi Penataran

Baca juga:  Jenis-jenis ikan: 1. Ikan Bawal 2. Ikan Tuna 3. Ikan Kakap 4. Ikan Tenggiri Manakah ikan yang termasuk jenis ikan perairan payau....