Menyatakan argumen-argumen yang logis. Menyatakan argumen dengan bahasa yang santun. Mengumpulkan informasi berupa fakta yang mendukung argumen. Menyatakan sanggahan dengan bahasa yang sopan. Tidak menggunakan pernyataan negatif mengenai pribadi pihak lain. Urutan tata cara debat yang baik yaitu…. 

Pertanyaan:

  1. Menyatakan argumen-argumen yang logis.
  2. Menyatakan argumen dengan bahasa yang santun.
  3. Mengumpulkan informasi berupa fakta yang mendukung argumen.
  4. Menyatakan sanggahan dengan bahasa yang sopan.
  5. Tidak menggunakan pernyataan negatif mengenai pribadi pihak lain.

Urutan tata cara debat yang baik yaitu….space

Jawaban

Urutan tata cara debat yang baik adalah :

  1. Mengumpulkan informasi berupa fakta yang mendukung argumen
  2. Menyatakan argumen-argumen yang logis.
  3. Menyatakan argumen dengan bahasa yang santun.
  4. Menyatakan sanggahan dengan bahasa yang sopan.
  5. Tidak menggunakan pernyataan negatif mengenai pribadi pihak lain.

Berdasarkan tata urutan yang terdapat pada soal, jadi jawaban yang tepat adalah 3-1-2-4-5.space

Baca juga:  Ing Coban randa saliyane banyu anjlog akeh wahana wisata kang bisa kita temoni kayata : kebun satwa lan kebon woh - wohan, taman labirin kanggo wahana dolanan goleki dalan, papan kanggo outbond uga ana, ana kuliner utawa café lan uga ana hunting foto. Struktur teks ing paragraf ndhuwur yaiku kalebu ....