Mbah Sastra duwe pekarangan kang amba banget, dhewekke seneng ngingu kewan, akeh maneka warna kewan kang ana ing pekarangan kayata : sapi, wedhus, kebo, pitik, kelinci, bebek, menthog. Manut teks ing dhuwur tembung kang nganggo swara miring yaiku ….

Mbah Sastra duwe pekarangan kang amba banget, dhewekke seneng ngingu kewan, akeh maneka warna kewan kang ana ing pekarangan kayata : sapi, wedhus, kebo, pitik, kelinci, bebek, menthog.

Manut teks ing dhuwur tembung kang nganggo swara miring yaiku ….

A. Sapi

B. Kebo

C. Kelinci

D. Wedhus

Jawaban: D. Wedhus

Baca juga:  Kalawingi Budhe Narmi tindhak menyang Surabaya amarga arep dherek lomba nembang macapat. Ukara kasebut ing dhuwur nggunakake katerangan ….