Kalawingi Budhe Narmi tindhak menyang Surabaya amarga arep dherek lomba nembang macapat. Ukara kasebut ing dhuwur nggunakake katerangan ….

Kalawingi Budhe Narmi tindhak menyang Surabaya amarga arep dherek lomba nembang macapat.

Ukara kasebut ing dhuwur nggunakake katerangan ….

A. Cara

B. Wektu

C. Upaya

D. Panggonan

Jawaban: B. Wektu

Baca juga:  Mbak Rani wingi lunga menyang Pekalongan arep tuku Batik. Yen nganggo basa ngoko alus, yaiku ….