Ing Coban randa saliyane banyu anjlog akeh wahana wisata kang bisa kita temoni kayata : kebun satwa lan kebon woh – wohan, taman labirin kanggo wahana dolanan goleki dalan, papan kanggo outbond uga ana, ana kuliner utawa café lan uga ana hunting foto. Struktur teks ing paragraf ndhuwur yaiku kalebu ….

Ing Coban randa saliyane banyu anjlog akeh wahana wisata kang bisa kita temoni kayata : kebun satwa lan kebon woh – wohan, taman labirin kanggo wahana dolanan goleki dalan, papan kanggo outbond uga ana, ana kuliner utawa café lan uga ana hunting foto.

Struktur teks ing paragraf ndhuwur yaiku kalebu ….

A. Idhentifikasi

B. Kolaborasi

C. Klasifikasi

D. Deskripsi bageyan

Jawaban: D. Deskripsi bageyan

Baca juga:  Diketahui K(2, 0), L(4, -4), M(6, 0). Tentukan nilai N, sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk belah ketupat.