Gunung Arjuna yen didheleng saka kutha Malang mligine tlatah Singosari katon ijo royo royo, ing lembah utawa kaki gunung kaya kaya astane satria kang gagah prakosa njaga alam ing sakiwa tengene. Miturut tata rakite utawa jenise tembung, tembung “saka” kalebu tembung ancer ancer amarga tembung saka ….

Gunung Arjuna yen didheleng saka kutha Malang mligine tlatah Singosari katon ijo royo royo, ing lembah utawa kaki gunung kaya kaya astane satria kang gagah prakosa njaga alam ing sakiwa tengene.

Miturut tata rakite utawa jenise tembung, tembung “saka” kalebu tembung ancer ancer amarga tembung saka ….

A. Sesulihing Gunung Arjuna

B. Nerangake kaendahan ing Gunung Arjuna

C. Kanggo nerangake pangrasa ndheleng Gunung Arjuna

D. Kanggo nyambung tembung di dheleng karo Kutha Malang

Jawaban: D. Kanggo nyambung tembung di dheleng karo Kutha Malang

Baca juga:  1, 5, –1, 3, 7, 1, 5, 9, 3, 7, 11, 5, ..., ..., ...