Esuk umun umun para kadhang tani tumandhang gawe menyang sawah, padha sayuk rukun makarya ing sawah kanthi sengkud, ana kang macul, ana kang ngresiki gulma, ana sing mupuk lsp, supaya nalika mangsa panen, asil panen apik lan nyenengake. Tembung “ macul, ngresiki lan mupuk “ kalebu tembung ….

Esuk umun umun para kadhang tani tumandhang gawe menyang sawah, padha sayuk rukun makarya ing sawah kanthi sengkud, ana kang macul, ana kang ngresiki gulma, ana sing mupuk lsp, supaya nalika mangsa panen, asil panen apik lan nyenengake.

Tembung “ macul, ngresiki lan mupuk “ kalebu tembung ….

A. Wilangan

B. Kahanan

C. Panyilah

D. Kriya

Jawaban: D. Kriya

Baca juga:  Luas alas Suatu Kamar yang berbentuk Kubus adalah 484 dm². Volume udara yang dapat ditampung kamar tersebut adalah...... dm³​