Diketahui fungsi f(x) = 2 – 3x, jika x = {-2, -1, 0, 1, 2}. Maka daerah hasilnya adalah….

Pertanyaan: Diketahui fungsi f(x) = 2 – 3x, jika x = {-2, -1, 0, 1, 2}. Maka daerah hasilnya adalah….

A. {8, 5, 2, -1, -4}
B. {-4, 1, 2, 5, 6}
C. {8, 5, 2, 1, -4}
D. {-4, -1, 2, 5, 6}

Jawaban: A. {8, 5, 2, -1, -4}

Baca juga:  Suatu fungsi dinyatakan dengan rumus f(x) = ax + b. Jika f(2) = -3 dan f(-3) = 7, tentukan nilai a dan b!