Contoh-Contoh Soal Latihan Materi Solat untuk MI dan MTs

Materi solat


Vadcoy.com – Berikut ini adalah beberapa contoh soal latihan materi solat untuk MI dan MTs yang bisa dijadikan referensi. Silahkan jika Anda menginginkannya bisa salin (copy) di sini, lalu tempelkan (paste) pada perangkat Anda, kemudian filenya disave!

Contoh soal pilihan ganda

1. Solat wajib yang harus dilakukan sehari semalam semuanya berjumlah…
    a. 1 waktu
    b. 2 waktu
    c. 4 waktu
    d. 5 waktu

2. Solat merupakan rukun Islam yang ke…
    a. 1
    b. 2
    c. 3
    d. 4

3. Solat diperintahkan ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi’raj, pada tanggal…
    a. 25 Rajab
    b. 26 Rajab
    c. 27 Rajab
    d. 28 Rajab

4. Sebelum melakukan solat, sebaiknya kita mengumandangkan…
    a. Solawat
    b. Tahmid
    c. Adzan
    d. Tahlil

5. Rukun solat yang termasuk qauli (ucapan) semuanya berjumlah…
    a. 3
    b. 4
    c. 5
    d. 6

6. Di bawah ini merupakan rukun-rukun solat qauli, kecuali…
    a. Takbir
    b. Membaca Surat Al-Fatihah
    c. Membaca solawat
    d. Membaca tahiyyat akhir

7. Di bawah ini yang bukan merupakan rukun-rukun qauli, kecuali…
    a. Membaca tahiyyat akhir
    b. Membaca solawat
    c. Membaca tahiyyat awal
    d. Membaca Surat Al-Ikhlas

8. Di bawah ini yang termasuk rukun fi’li (perbuatan) adalah…
    a. Ruku
    b. Tahiyyat awal
    c. Qunut
    d. Menengok ke kanan dan ke kiri saat salam

Baca juga:  Contoh Soal UTS/PTS Pelajaran PAI Kelas 3 SD Tahun Ajaran 2020/2021

9. Niat termasuk rukun solat yang termasuk rukun…
    a. Qauli
    b. Fi’li
    c. Qalbi
    d. Qauli dan Qalbi

10. Di bawah ini yang bukan termasuk rukun fi’li adalah…
    a. Ruku
    b. Sujud
    c. Duduk tahiyyat awwal
    d. Duduk tahiyyat akhir

11. Jika seseorang meninggalkan solat wajib, maka yang harus dia lakukan adalah…
    a. Menjamaknya
    b. Mengqasarnya
    c. Mengqodonya
    d. Membiarkannya

12. Jamak dalam pengertian secara bahasa adalah…
    a. Berkumpul
    b. Berpisah
    c. Meringkas
    d. Mengganti

13. Qasar dalam pengertian secara bahasa adalah…
    a. Berkumpul
    b. Berpisah
    c. Meringkas
    d. Mengganti

14. Di bawah ini adalah solat-solat yang bisa diqasar, kecuali…
    a. Subuh
    b. Duhur
    c. Ashar
    d. Isya

15. Di bawah ini adalah solat-solat yang bisa dijamak, kecuali…
    a. Maghrib
    b. Subuh
    c. Isya
    d. Duhur

16. Syarat qasar solat salah satunya adalah bepergian jauh, dengan minimal perjalanan berjarak…
    a. 85 km
    b. 87 km
    c. 90 km
    d. 80 km

17. Anggota tubuh laki-laki yang wajib ditutupi ketika hendak solat antara lain..
    a. Antara pusar dan telapak kaki
    b. Antara dada dan lutut
    c. Antara pusar san lutut
    d. Antara dada dan telapak kaki

Baca juga:  Contoh Soal UTS/PTS Gasal Pelajaran PAI Kelas 1 SD Tahun Ajaran 2020/2021

18. Anggota tubuh perempuan yang wajib ditutupi ketika hendak solat antara lain..
    a. Seluruh tubuhnya, kecuali mata dan telapak tangan
    b. Seluruh tubunya, kecuali pergelangan tangan dan telapak kaki
    c. Seluruh tubunya, kecuali wajah dan telapak kaki
    d. Seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan pergelangan tangan

19. Solat berjamaah pahalanya lebih besar…dibandingkan dengan solat sendirian.
    a. 26 derajat
    b. 27 derajat
    c. 28 derajat
    d. 29 derajat

20. Posisi imam ketika solat berjamaah adalah…
    a. Di depan makmum
    b. Di belakang makmum
    c. Di samping kanan makmum
    d. Di samping kiri makmum

21. Posisi makmum yang sendirian ketika solat berjamaah, yang paling bagus adalah…
    a. Di belakang tengah imam
    b. Di belakang kiri imam
    c. Di belakang kanan imam
    d. Di sebelah kanan imam

22. Makmum yang terlambat solat berjamaah disebut dengan makmum…
    a. Muwafiq
    b. Munfarid
    c. Masbuk
    d. Munfaraqah

23. Doa qunut biasanya dibacakan ketika melakukan solat…
    a. Duhur
    b. Subuh
    c. Ashar
    d. Maghrib

24. Di bawah ini yang termasuk syarat sahnya solat, kecuali…
    a. Suci dari hadas kecil dan besar
    b. Mengetahui arah kiblat
    c. Mengetahui waktu solat
    d. Mengetahui rukun solat

25. Di bawah ini adalah hal-hal yang membatalkan solat, kecuali…
    a. Makan dan minum
    b. Tidak membaca Surat Al-Fatihah
    c. Tidak membaca Surat Al-Ikhlas
    d. Kentut (membuang angin)

Baca juga:  Soal UAS/PAS PAI Kelas 1 SD Semester 2 Tahun Ajaran 2020/2021

Rekomendasi: Contoh-Contoh Soal Latihan Pelajaran PAI Kelas X SMA/SMK

Contoh soal uraian

1. Sebutkan rukun-rukun solat yang termasuk rukun qauliyah!

2. Sebutkan rukun-rukun solat yang termasuk rukun fi’liyah!

3. Sebutkan 5 hal yang bisa membatalkan solat!

4. Sebutkan syarat-syarat sahnya solat!

5. Tulislah lafadz niat solat subuh dengan menggunakan bahasa latin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *