Berikut ini Laporan Rugi Laba CV ABC, CV. ABC Laporan rugi laba Per 31 Desember 2013 Penerimaan 12.000.000 Biaya-biaya : 1. Biaya bahan baku 6.000.000 2. Biaya tenaga kerja 1.000.000 3. Biaya lain-lain 400.000 Dari data di atas, laba bruto yang diperoleh  CV ABC adalah….

Pertanyaan: Berikut ini Laporan Rugi Laba CV ABC,

CV. ABC
Laporan rugi laba
Per 31 Desember 2013


Penerimaan                              12.000.000
Biaya-biaya :
1. Biaya bahan baku                6.000.000
2. Biaya tenaga kerja              1.000.000
3. Biaya lain-lain                      400.000
Dari data di atas, laba bruto yang diperoleh  CV ABC adalah….

A. 4.600.000
B. 5.600.000
C. 6.600.000
D. 4.400.000
E. 5.400.000 

Jawaban: A. 4.600.000

Baca juga:  Mbah Sastra duwe pekarangan kang amba banget, dhewekke seneng ngingu kewan, akeh maneka warna kewan kang ana ing pekarangan kayata : sapi, wedhus, kebo, pitik, kelinci, bebek, menthog. Manut teks ing dhuwur tembung kang nganggo swara miring yaiku ….