Ana ing papan wisata Jatim Park iku bisa ditemokake maneka warna wahana kanggo dolanan, kayata : kreta kelinci, bom-bom car, tornado, labirin lan sapanunggalane kang bisa gawe para wisatawan iku kasengsem marang papan panggonan kasebut. Paragraf ing dhuwur kalebu struktur teks deskripsi yaiku ….

Ana ing papan wisata Jatim Park iku bisa ditemokake maneka warna wahana kanggo dolanan, kayata : kreta kelinci, bom-bom car, tornado, labirin lan sapanunggalane kang bisa gawe para wisatawan iku kasengsem marang papan panggonan kasebut.

Paragraf ing dhuwur kalebu struktur teks deskripsi yaiku ….

A. Idhentifikasi

B. Klasifikasi

C. Kolaborasi

D. Deskripsi bageyan

Jawaban: B. Klasifikasi

Baca juga:  A. Wekasan Riwayate B. Perjuwangan lan lelabuhan C. Riwayat Pakaryan D. Asal Usul tokoh E. Anugrah kang diterima Pranyatan nomer … lan … ing dhuwur kalebu isi panutup / wasana teks profil.