Adikku nggawa buku Basa Jawa kanggo sinau Ukara kasebut ing dhuwur nggunakake katerangan ….

Adikku nggawa buku Basa Jawa kanggo sinau

Ukara kasebut ing dhuwur nggunakake katerangan ….

A. Upaya

B. Wektu

C. Tujuan

D. Panggonan

Jawaban: C. Tujuan

Baca juga:  Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp280.000,00. Sedangkan harga 1 celana dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp210.000,00. Harga sebuah celana adalah ….