A. Wekasan Riwayate B. Perjuwangan lan lelabuhan C. Riwayat Pakaryan D. Asal Usul tokoh E. Anugrah kang diterima Pranyatan nomer … lan … ing dhuwur kalebu isi panutup / wasana teks profil.

A. Wekasan Riwayate

B. Perjuwangan lan lelabuhan

C. Riwayat Pakaryan

D. Asal Usul tokoh

E. Anugrah kang diterima

Pranyatan nomer … lan … ing dhuwur kalebu isi panutup / wasana teks profil.

A. B lan C

B. A lan E

C. B lan D

D. A lan C

Jawaban: B. A lan E

Baca juga:  Lahan basah yang selalu tergenang air dengan jenis tumbuhan yang hidup disebut ....