Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Latihan PAI Kelas 3 SD Materi Kisah Keteladanan Nabi Ismail

Vadcoy.com - Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bapak/ibu dan adek-adek yang selalu dirahmati Allah SWT. Pada postingan kali ini, Mang Ocoy ingin membagikan soal latihan Pelajaran PAI Kelas 3 SD Materi Kisah Keteladanan Nabi Ismail.

Jika bapak/ibu dan adek-adek membutuhkan referensi soal latihan pelajaran PAI Kelas 3 SD Materi Kisah Keteladanan Nabi Ismail. Silahkan bapak/ibu dan adek-adek bisa mengambil soal latihan yang Mang Ocoy bagikan di bawah ini dengan cara mengopinya dan paste pada perangkat Anda!

Selain membagikan soal latihannya, Mang Ocoy juga membagikan kunci jawabannya, sehingga bapak/ibu dan adek-adek tidak perlu mencari jawabannya lagi. Jadi, bapak/ibu dan adek-adek tinggal mengopi/menyalin jawabannya juga.

Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua! Dan jangan lupa untuk dishare yaa 😉

Petunjuk Umum:
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal!
2. Tulislah nama terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal!
3. Bacalah dahulu dengan teliti sebelum mengerjakan soal!
4. Kerjakan dahulu soal-soal yang paling mudah!
5. Teliti kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak/Ibu Guru!

Soal Latihan PAI Kelas 3 SD Materi Kisah Keteladanan Nabi Ismail

Soal Latihan PAI Kelas 3 SD Materi Kisah Keteladanan Nabi Ismail

Soal pilihan ganda

1. Nabi Ismail merupakan anak dari ayah yang bernama....
    a. Ishaq
    b. Adam
    c. Muhammad
    d. Ibrahim

2. Nama ibu Nabi Ismail adalah....
    a. Sarah
    b. Hawa
    c. Aisyah
    d. Hajar

3. Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan sebuah bangunan yang bernama....
    a. Mekah
    b. Kiblat
    c. Ka'bah
    d. Madinah

4. Bangunan tersebut terletak di kota....
    a. Madinah
    b. Mekah
    c. Irak
    d. Palestina

5. Nama saudara Nabi Ismail adalah....
    a. Ishaq
    b. Yusuf
    c. Musa
    d. Harun

6. Siti Hajar saat hendak mencari makanan dan minuman, beliau berlarian antara bukit ... dan....
    a. Nur dan Tursina
    b. Nur dan Marwah
    c. Safa dan Marwah
    d. Safa dan Tursina

7. Saat menginjak usia remaja, Nabi Ismail diberi ujian oleh Allah berupa....
    a. Pembunuhan
    b. Pengkhianatan
    c. Pemerasan
    d. Penyembelihan

8. Ayat yang menjelaskan tentang ujian yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Ismail terkandung dalam Surah as-Saffat ayat....
    a. 102 - 111
    b. 111 - 115
    c. 115 - 120
    d. 121 - 127

9. Pertolongan Allah yang diberikan kepada Siti Hajar melalui Nabi Ismail adalah keluarnya air....
    a. Sumur
    b. Zam-zam
    c. Sungai
    d. Laut

10. Nama masjid yang berada di Kota Mekkah adalah....
      a. Masjid Nabawi
      b. Masjid al-Aqsha
      c. Masjidil Haram
      d. Masjid Kuba

Soal isian titik-titik

11. Siti Hajar berlarian antara bukit Safa dan Marwah sebanyak ... kali

12. Saat Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim, saat itu juga Allah menggantinya dengan seekor....

13. Ka'bah yang dikenal sekarang ini menjadi kiblat umat....

14. Nabi Ismail selalu taat dan patuh kepada perintah....

15. Ibadah haji yang dilakukan dengan berlari-lari kecil bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah disebut....

Soal uraian

16. Sebutkan 3 sifat teladan Nabi Ismail a.s. yang bisa kita petik!

17. Siapakah yang pertama kali membangun Ka’bah?

18. Mengapa Nabi Ismail a.s. mau mengikuti perintah ayahnya?

Kunci Jawaban Soal Latihan PAI Kelas 3 SD Materi Ayo Kita Salat

Jawaban soal pilihan ganda

1. d
2. d
3. c
4. b
5. a
6. c
7. d
8. a
9. b
10. c

Jawaban soal isian

11. 7 kali
12. Kambing
13. Muslim
14. Allah SWT dan orang tuanya
15. Sa'i

Jawaban soal uraian

16. 1) Patuh
      2) Pemberani
      3) Rajin

17. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail

18. Karena perintah ayahnya adalah perintah Allah yang harus ditaati.

Posting Komentar untuk "Soal Latihan PAI Kelas 3 SD Materi Kisah Keteladanan Nabi Ismail"