1. Aku tuku gula ing pasar 2. Kula tumbas gendhis wonten ing peken 3. Kula mundhut gula ing peken 4. Kula mundhut gendhis ing peken Ukara ing dhuwur kang kalebu basa ngoko lugu yaiku nomer ….

1. Aku tuku gula ing pasar

2. Kula tumbas gendhis wonten ing peken

3. Kula mundhut gula ing peken

4. Kula mundhut gendhis ing peken

Ukara ing dhuwur kang kalebu basa ngoko lugu yaiku nomer ….

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Jawaban: A

Baca juga:  Yang bukan merupakan karakteristik konsinyasi adalah.…