1, 5, –1, 3, 7, 1, 5, 9, 3, 7, 11, 5, …, …, …

Pertanyaan: 1, 5, –1, 3, 7, 1, 5, 9, 3, 7, 11, 5, …, …, …

A. 8, 12, 6
B. 9, 13, 7
C. 10, 14, 8
D. 11, 15, 9

Jawaban: B. 9, 13, 7

Baca juga:  Adikku nggawa buku Basa Jawa kanggo sinau Ukara kasebut ing dhuwur nggunakake katerangan ….